» Hoạt động HĐND

HĐND Thành phố tổ chức kỳ họp thứ Mười hai (Bất thường)


Đăng lúc: 08:47:41 27/08/2019

Chiều ngày 22/8/2019, kỳ họp lần thứ Mười một (Bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kiện toàn các chức danh HĐND và UBND Thành phố, các vị đại biểu HĐND Thành phố được thông qua Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh khóa VIII đối với ông Phan Văn Thương để giới thiệu bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Cao Lãnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 qua đó đại biểu HĐND Thành phố thống nhất và tiến hành bầu cử. Kết quả ông Phan Văn Thương trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Cao Lãnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cũng tại kỳ họp này Chủ tịch HĐND Thành phố Cao Lãnh thông qua Tờ trình giới thiệu ông Võ Phan Thành Minh, Phó Bí thư Thành ủy/Phó Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh, ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả được đại biểu thảo luận thông qua và tiến hành bầu cử, qua đó ông Võ Phan Thành Minh trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Toàn cảnh kỳ họp

Bên cạnh đó Chủ tịch UBND Thành phố thông qua Tờ trình giới thiệu ông Lê Quang Trạng, Thành ủy viên/Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố ứng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và đại biểu tiến hành bầu cử, kết quả ông Lê Quang Trạng trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngoài ra, đại biểu HĐND Thành phố cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

Tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Ngọc Sơn

Tin cùng chủ đề:

 1 2 3 >  Last ›